Priser & betingelser

Priser

Individuel terapi & metakognitiv terapi (55 min.) 800,-
Individuel terapi & metakognitiv terapi for studerende (55 min.) 600,-
Metakognitive gruppeforløb (14 timer) 4.200,-

Online videosamtaler tilbydes til samme priser, som ved personligt fremmøde.

Ledige, sygemeldte og pensionister kan tage kontakt for en evt. rabat i prisen på individuelle terapiforløb. Alle priser reguleres én gang årligt pr. 1. januar.

Betaling

Betaling af individuel terapi skal ske via MobilePay eller bankoverførsel, efter hver session.

Gruppeforløb kan enten betales i rater eller på én gang. Første rate på 1.200 kr. betales ved tilmelding, når fakturaen modtages pr. mail. De resterende rater betales á 500 kr. over 6 gange.

Tilmeldingen gælder først når fakturaen er betalt. Dette gælder begge betalingsmodeller.

Afbudsregler

Afbud skal ske senest kl. 12 dagen forinden den aftalte tid på 25 13 55 30. Hvis afbudsreglerne ikke overholdes, forbeholdes retten til at opkræve det fulde beløb.

Menu