Individuel terapi

Hvad er individuel terapi?

De fleste udfordringer opstå i relationen til andre mennesker, da vi påvirker hinanden på godt og ondt. I individuel terapi er det ikke muligt at arbejde med den direkte relation til andre. Min erfaring er dog, at når man ændrer noget i sig selv, så ændrer feedbacken fra ens omgivelser sig – og dermed kan konfliktfyldte relationer også ændres.

Mange starter i terapi, fordi de har svært ved at mærke egne følelser, behov og grænser. Eller blot har svært ved at udtrykke dem. Dermed træffer de også deres valg og agerer i hverdagen med udgangspunkt i andres behov og tilsidesætter sig selv for at indgå i relationer. Det kan have store konsekvenser, idet de hele tiden er på overarbejde for at behage andre og glemmer sig selv. Dette er særligt udpræget hos personer der er opvokset i dysfunktionelle familier.

Andre starter i terapi fordi de er styret af deres følelser og behov, og oplever at det skaber konflikter med omverden. I begge tilfælde vil det påvirke relationen til andre og dermed gøre samværet besværligt og opslidende. I individuel terapi vil det være muligt at arbejde med følelser, behov og grænser, så man bliver bedre mærke egne og andres grænser, samt ikke at overskride disse.

I individuel terapi skal der ikke tages hensyn til andres følelser eller bedømmelse – det er helt og holdent dit rum til at sætte fokus på det, du mener er relevant for dig.
I et terapiforløb vil du tilegne dig nye indsigter og strategier til at håndtere dine problemer og bryde uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre.

Formålet med terapien er, at du igen skal få følelsen af at du kan mestre hverdagens udfordringer på egen hånd.

Varigheden af et terapiforløb varierer meget, alt efter problemstilling. Vigtigst af alt er, at du er motiveret til at arbejde med dig selv, da motivationen til forandring er altafgørende for om forandringen finder sted.

Når du opstarter et terapiforløb vil jeg anbefale, at der går 1-2 uger mellem samtalerne. Efter et par samtaler kan der med fordel gå længere tid, så der er mulighed for at afprøve og integrere de nye indsigter og handlemuligheder mellem samtalerne.

Individuel er særlig godt til dig der:

Oplever identitets- eller livskriser

Har brug for at bearbejde sorg

Oplever problemer i dine relationer

Er præget af følelser som skyld og skam

Føler dig ensom

Er pårørende til en med misbrug eller fysisk og psykisk sygdom

Har svært ved at finde retning i livet

Terapien vil blandt andet bidrage til at:

Ændre uhensigtsmæssige og fastlåste handle- og tankemønstre

Blive bedre til at mærke og udtrykke behov, følelser og grænser

Lære dig at håndtere, acceptere og forenes med dine tanker og følelser

Fokusere på nuet, i stedet for fortidens hændelser og fremtidens bekymringer

Menu