Om mig

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet psykoterapeut og MCT Institute™ registreret terapeut (Level I).
Gennem de sidste 10 år har jeg arbejdet med udsatte unge og familier, i kommunalt og privat regi. Jeg startede egen klinik i 2016 og har siden tilbudt terapi til unge og voksne, med en bred vifte af problematikker. Fælles for dem har været, at de har været fastlåst i deres problematik og har haft brug for hjælp til at komme videre i livet.

De seneste år har jeg primært brugt metakognitiv terapi (MCT) i klinikken, men jeg gør stadig stor brug af min psykoterapeutiske baggrund, når der fx skal arbejdes med identitets- eller livskriser, sorg, relationsproblematikker, tematikker som skyld, skam, ensomhed mm.

Min 2-årige metakognitiv-certificeringsuddannelse er taget ved professor Adrian Wells, som er grundlægger af metoden. Den metakognitive overbygning har gjort, at jeg er har fået langt bedre resultater i arbejdet med klienter med depression og diverse angstlidelser, samt klienter der på anden måde er plaget og hæmmede af et stort tidsforbrug på bekymringer og grublerier i dagligdagen.
Jeg har særlig erfaring med voksne børn af misbrugere, da jeg siden 2016 har arbejdet som frivillig psykoterapeut hos organisationen TUBA, i København. Mit hjerte brænder for denne målgruppe, som desværre er alt for stor, hvorfor jeg også ofte møder målgruppen i min egen klinik.

I 2019 fik jeg konstateret kræft og har i det efterfølgende behandlingsforløb fået et indgående kendskab til dét at have en kritisk sygdom, samt hvilke psykologiske processer man gennemgår, når man trues af kritisk sygdom. Jeg er igen erklæret kræftfri, men mit behandlingsforløb har vakt en faglig interesse for de psykiske senfølger, der for mange desværre fylder uhensigtsmæssigt meget i livet efter et kræftforløb. På baggrund af min erfaring med kritisk sygdom og hvordan den metakognitive metode har hjulpet mig igennem, har jeg lavet et gruppeforløb der har til formål at hjælpe andre kræftramte med deres psykiske følger og senfølger.

Hvis du har spørgsmål, som er vigtige for dig at få svar på før du bestiller en tid, er du altid hjerteligt velkommen til at kontakte mig.

Menu