Metakognitiv terapi

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en ny psykologisk behandlingsmetode, som er særligt velegnet til personer med psykiske lidelser som angst, depression, PTSD og OCD. Metoden har tilmed god effekt på personer uden diagnoser, der bruger meget tid på bekymringer og grublerier i dagligdagen.

Metoden er udviklet af den britiske professor Adrian Wells, der ud fra sin forskning har udviklet specifikke behandlingsmetoder, der lærer klienten at respondere på sine tanker på en mere hensigtsmæssig måde.

Behandlingen tager afsæt i at fjerne det kognitive opmærksomhedssyndrom kaldet CAS (Cognitive Attentional Syndrom), der er årsagen til psykiske lidelser opstår, idet CAS blokerer for sindets naturlige selvreguleringsproces. CAS består af forskellige uhensigtsmæssige mestringsstrategier til at håndtere tanker. De mest almindelige mestringsstrategier er bekymringer, fiksering af opmærksomhed på trusler, grublerier, overdreven planlægning, analyse af tanker, tjekkeadfærd, undgåelsesstrategier og undertrykkelse af tanker.

Den forskning der ligger til grund for metoden har vist, at det er vores metakognitive overbevisninger der styrer hvilke mestringsstrategier vi benytter til at håndtere vores tanker. Dermed er de overbevisninger, vi har om vores tanker, afgørende for, om det kognitive opmærksomhedssyndrom aktiveres og psykisk mistrivsel opstår.

Andre terapiformer tager afsæt i at arbejde med indholdet i tankerne og at omstrukturere fx negative tanker. Metakognitiv terapi skiller sig ud ved at man udelukkende arbejder med hvordan der responderes på tankerne, og ikke med selve indholdet. Tanker deles ikke op i positive og negative, da man antager at det ikke tanken i sig selv der er problemet, men mængden tid der bruges på tanken, der er det afgørende. Alle har både positive og negative tanker, men det er langt fra alle der oplever mistrivsel fordi de har negative tanker.

Formålet med metakognitiv terapi er ikke at undgå negative tanker og ubehagelige følelser, da disse er naturlige processer og en del af livet, på samme måde som positive tanker og følelser. Formålet er at fjerne CAS og dermed undgå overhåndtering af tankerne, så sindet for fred til at hele sig selv. Tanker og følelser kommer og går, hvis vi blot lader være med at give dem for meget opmærksomhed. Målet med metakognitiv terapi er derfor at lære klienten, hvordan man kan give de ubehagelige og negative tanker så lidt opmærksomhed, at sindets naturlige selvreguleringsproces kan finde sted, og bearbejde de input der kommer, uden at psykisk mistrivsel opstår.

I metakognitiv terapi lærer du at respondere på dine tanker på en ny måde og dermed genvinder du følelsen af egenkontrol af din opmærksomhed, også i perioder med modstand.

Det anbefales, at der går ca. 1 uge mellem sessionerne i starten af forløbet. Herefter kan der gå lidt længere tid, så der er mulighed for at afprøve og integrere den nye tænkningsstil, mellem sessionerne. Et metakognitivt behandlingsforløb strækker sig typisk over 6-12 sessioner, men længden varierer efter problemstilling, samt hvor hurtigt den enkelte responderer på metoden.

Hvis du er blevet inspireret til at prøve metakognitiv terapi, så kan du enten vælge et individuelt forløb eller et gruppeforløb. I klinikken udbydes der lige nu metakognitive gruppeforløb målrettet angst, depression, samt et forløb der er målrettet de psykiske følger og senfølger, som invaliderer og lammer mange kræftpatienter, både under og efter behandlingen. Læs mere her.

Metakognitiv terapi er særligt godt egnet til personer med:

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Terapien vil blandt andet bidrage til at:

Du lære at håndtere dine bekymringer og grublerier

Du får følelsen af egenkontrol over din opmærksomhed

Du lære at respondere på dine tanker på den ny måde

Du kan slippe af med timelange grublerier og bekymringsepisoder

Du igen kan have fokus på det der betyder noget for dig

Menu