Gruppeforløb depression

OBS: Grundet Covid-19 udbydes der pt ikke gruppeforløb!

Metakognitivt gruppeforløb for personer med depression

Et metakognitivt gruppeforløb er meget anderledes end almindelig gruppeterapi, idet der udelukkende tages afsæt i den metakognitive metode. Fokus vil være på at deltagere skal tilegne sig ny indsigt og tænkningsstil til at overvinde deres depression, ved brug af den metakognitive metode. Der vil derfor ikke blive brugt tid på at snakke om oplevelser fra barndommen, traumatiske hændelser eller andre problemstillinger der kan fylde for deltagerne, da det ikke er en del af den metakognitive behandling. Hvis man har brug for at arbejde med andre problemstillinger end depression, henvises der til individuel terapi.

Gruppeforløbet er til dig som oplever at du hænger fast i negativt tankeindhold, føler tomhed, glædesløshed og håbløshed, samt oplever et tiltagen intiativløshed og/eller interessetab for dét, der plejer at gøre dig glad. Du behøver ikke at have en klinisk depression for at få udbytte af gruppeforløbet. Du vil også få udbytte af forløbet, hvis du blot har nogle af symptomerne på depression og oplever at grublerier og bekymringer fylder for meget i din dagligdag.

I gruppeforløbet lærer du at respondere på dine tanker på en ny måde, så du får en øget følelse af egenkontrol over din opmærksomhed og derved komme din depression og grublerier til livs. Med andre ord, så vil du opleve at det er muligt selv at bestemme hvor megen tid du vil bruge på dine grublerier og bekymringer, så det ikke længere er dem der styrer dig.

Den metakognitive metode har vist sig at være effektiv til at blive depressionsfri og resultaterne for gruppeforløb er mindst lige så gode som i individuelle forløb. Om man vælger et gruppeforløb eller et individuelt forløb op til den enkelte, da begge forløb er lige effektive.

Gruppeforløbet er til dig:

Der oplever at negativt tankeindhold, glædesløshed og håbløshed fylder for meget.

Der gerne vil af med din depression.

Der har mod på at lære at håndtere din depression i fællesskab med andre

Om forløbet

Antal

Der er 4-6 deltagere i en gruppe.

Alder

Voksne: 18 år og opefter.

Unge: Hvis du er under 18 år, så bedes du kontakte mig før tilmelding, da dine forældres samtykke skal indhentes, før du kan deltage. Hvis der er nok deltagere under 18 år, laves der en særskilt ungegruppe.

Varighed

Et forløb indeholder 7 sessioner af 2 timers varighed, altså 14 timers gruppeterapi. Forløbet strækker sig over 6 uger, med et ugentligt fremmøde på et fastsat tidspunkt. Herefter kommer der 1 opfølgningssession ca. 3 måneder efter forløbet er stoppet.

Det er vigtigt at man prioriter at komme alle gangene, hvis man vil have det fulde udbytte, da der vil være grundlæggende principper i metoden, som man vil gå glip af ved udeblivelse.

Pris

Gruppeforløbet koster 4.200 kr.

Gruppeforløb kan enten betales i rater eller på én gang. Første rate på 1.200 kr. betales ved tilmelding, når fakturaen modtages pr. mail. De resterende rater betales med 500 kr. over 6 gange.

Tilmeldingen gælder først når fakturaen er betalt. Dette gælder begge betalingsmodeller.

Hvis du er blevet inspireret til at prøve et metakognitiv gruppeforløb, kan du booke tid her:

Menu