Gruppeforløb for kræftramte

OBS: Grundet Covid-19 udbydes der pt ikke gruppeforløb!

Et forløb rettet mod angst, frygt og bekymring som følge af en kræftdiagnose

Det er min oplevelse at der er mange grupper, både fysisk og online, hvor kræftpatienter kan møde andre ligesindede med det formål at dele viden, erfaringer, oplevelser og dermed støtte hinanden under og efter endt behandlingsforløb.

Dette gruppeforløb er derfor ikke tiltænkt erfaringsudveksling og samvær med ligesindede, da sådanne grupper kan findes gratis og er relativt nemme at finde. Det er derimod min erfaring med behandlings- og rehabiliteringssystemet, at der er rigtig mange der ikke får den rette hjælp til de psykiske følger og senfølger, mange lider under, både under og efter endt behandlingsforløb. Dette gruppeforløb er derfor målrettet den angst, frygt og bekymring som mange står tilbage med, når de enten er erklæret raske, kronisk syge eller når de stadig er i gang med behandlingen.

Gruppeforløbet er opbygget med udgangspunkt i den metakognitive metode. Formålet med forløbet er at afhjælpe de psykiske følger og senfølger, som invalidere og lammer mange kræftpatienter, både under og efter behandlingen. Det er helt naturligt at have mange tanker og bekymringer om sygdom og døden, når man oplever og har oplevet kritisk sygdom på egen krop. Når man snakker psykiske senfølger efter et kræftforløb, er det dog typisk i de tilfælde hvor tanker om sygdom og døden er blevet et overskyggende tema i dagligdagen og hæmmer muligheden for at leve det liv man ønsker. Tanker om døden og sygdom skaber ikke mistrivsel, hvis de blot er forbigående, men når tankerne bliver fikseret omkring sygdom og død, vil de hurtigt begynde at skabe frygt og angst.

Målet med gruppenforløbet er derfor at lære deltagerne at genvinde følelsen af egenkontrol over deres tanker, så angst, sygdomstanker og bekymringer ikke længere overskygger glæden ved at være i live eller igen at være kræftfri.

Gruppeforløbet er til dig:

Der har kræft eller har haft kræft.

Hvor bekymringer og sygdomstanker fylder for meget.

Der føler dig styret af frygten for at dø eller få tilbagefald.

Der oplever angst som følge af din kræftdiagnose.

Om forløbet

Antal

Der er 4-6 deltagere i en gruppe.

Alder

Voksne: 18 år og opefter.

Unge: Hvis du er under 18 år, så bedes du kontakte mig før tilmelding, da dine forældres samtykke skal indhentes, før du kan deltage. Hvis der er nok deltagere under 18 år, laves der en særskilt ungegruppe.

Varighed

Et forløb indeholder 7 sessioner af 2 timers varighed, altså 14 timers gruppeterapi. Forløbet strækker sig over 6 uger, med et ugentligt fremmøde på et fastsat tidspunkt. Herefter kommer der 1 opfølgningssession ca. 3 måneder efter forløbet er stoppet.

Det er vigtigt at man prioriter at komme alle gangene, hvis man vil have det fulde udbytte, da der vil være grundlæggende principper i metoden, som man vil gå glip af ved udeblivelse.

Pris

Gruppeforløbet koster 4.200 kr.

Gruppeforløb kan enten betales i rater eller på én gang. Første rate på 1.200 kr. betales ved tilmelding, når fakturaen modtages pr. mail. De resterende rater betales med 500 kr. over 6 gange.

Tilmeldingen gælder først når fakturaen er betalt. Dette gælder begge betalingsmodeller.

Hvis du er blevet inspireret til at prøve et metakognitiv gruppeforløb, kan du booke tid her:

Menu